Logg inn

Logg inn med ditt passord for å redigere hjemmesiden!

Skriv inn epostadressen din (må være den som er registrert på Mekke), og trykk på "Send meg passord" for å bli tilsendt nytt passord på epost.

Hopp til innhold

Prisliste Vikersund dyreklinikk

Pr. September 2023

Våre priser er hovedsakelig basert på et timeshonorar + utstyr + diagnostikk + medisiner.
Av praktiske årsaker har vi laget pakkepris på de vanligste rutinebehandlingene. Pakkeprisene er basert på at behandlingsforløpet er ukomplisert. Noen ganger oppdages tilstander som det ikke er tatt høyde for i pakkeprisen og som vil gjøre at prisen blir høyere. Dette gjelder først og fremst ved tannbehandling og kirurgi. I slike tilfeller tilstreber vi å ha en god dialog med eier under veis.

Honorar
Kort konsultasjon (15 minutter) 860,-
Medium
konsultasjon (30 minutter)
1.380,-
Utredning
(timepris)
2.450,-
Pakkepriser
Vaksine hund (inkl. enkel klinisk undersøkelse) 775,-
Vaksine katt (inkl. enkel klinisk undersøkelse) 725,-
Micro-chip med ID-registrering 1.250,-
Kastrere hannkatt 1.250,-
Kastrere hannkatt + micro-chip + vaksine 2.280,-
Sterilisere hunnkatt inkludert body 2.730,-
Sterilisere hunnkatt inkludert body + micro-chip  3.580,-
Tannrens i anestesi med inntil 2 røntgenbilder 2.090,-
Tannrens i anestesi med full munnhulerøntgen 3.160,-
Valpe-/kattungepakke per individ ved kull  (helseattest, vaksine og id-merking) 1.290,-
HD-røntgen 2.450,-
AD- og HD-røntgen 2.750,-
Analyser og diagnostikk (Honorar kommer i tillegg)
Blodprøve fullprofil 1.450,-
Ultralyd 620,-
Røntgen 2 bilder 620,-
Pr. påfølgende bilde 145,-
Andre tjenester til fast pris
Ormekur med stempel i pass (ekskl. tablett) 250,-
Kloklipp 250,-
Kloklipp med sedasjon 995,-
Avliving < 20 kg 1.175,-
Avliving > 20 kg 1.715,-
Avliving gnager/fugl 800,-
Felles kremasjon hund 1.950,-
Felles kremasjon katt 1.010,-
Separat kremasjon. Urne kommer i tillegg 3.800,-
Stort utvalg av urner og dekor i egen katalog


Prisliste Vikersund dyreklinikk ambulerende praksis for produksjonsdyr og hest

Pr. Januar 2024

Tjeneste Beskrivelse Enhet Pris eksl mva Pris inkl mva
Standard honorar Taksten som brukes på alle besøk med varighet utover 30
minutter
time 1.650,- 2.063,-
Minikonsultasjon Korte konsultasjoner over telefon som genererer journal
eller leilighetbesøk under 20 min.
inntil 20 min 680,- 850,-
Standard minstetakst Rekvirert besøk. Inntil 30 min inkl. journal inntil 30 min 825,- 1031,-
Resepthonorar Resept avtalt og innringt via telefon stk 224,- 280,-
Hastetillegg Dersom man er nødt til å omprioritere i
planlagt/påbegynt rute
stk 512,- 640,-
Lørdagstillegg Oppdrag ringt inn mellom 08 og 10 lørdag formiddag stk 512,- 640,-
Kveldstillegg I tidsperioden 16.00 - 21.00 50 % av honorar
Nattillegg I tidsperioden 21.00 - 08.00 100 % av honorar
Helgetillegg Fra lørdag 10.00 - mandag 08.00 100 % av honorar

I tillegg til honorar tilkommer kostnader til medisin, utstyr, forbruksmateriell og skyss.

Ved behandling av matproduserende dyr og hest
tilkommer et gebyr på kr. 80,- + mva for lovpålagt medisinrapportering og skyssrefusjonssøknad til dyrehelseportalen.

Hva koster det å få oss på tunet

Priser for skyss er avhengig av om du har produsentnummer og dekkes av skyssrefusjonsordningen fra fylkesmannen, eller om dyret ditt er kjele- og / eller
hobbydyr. Reiserefusjonsordningen dekker enkeltreiser utover 20 km hver vei, eller mellom besøk som har større avstand enn 40 km. Satsen på overskytende km er kr. 16,37. Når vi velger å ha flat pris på skyss til matproduserende dyr er det basert på at oppdrag ringes inn i innringingstid eller avtales i forkant så vi kan
legge opp en mest mulig effektiv kjørerute. Alle som er dekket av refusjonsordningen betaler det samme for skyss uavhengig av om kjøreturen besøket genererer er kort eller langt. Reiserefusjonsordningen tar imidlertid ikke hensyn til tidspunkt for reisen og gjør oss derfor nødt til å justere opp den faste
skysspristaksten på kveld, natt og helg.

Skyss til besøk som ikke er dekket av reiserefusjonsordningen belastes for det antall km besøket genererer. Er det rutineoppdrag vil det alltid lønne seg om vi
kan finne en tid for dette samordnet med andre besøk i samme retning

Skyss til dyr dekket av reiserefusjonsordningen Enhet Honorar eks. mva Utstyr eks. mva Totalt eks. mva Totalt inkl. mva
Skyss dagtid Stk 450,00 350,00 800,00 1 000,00
Skyss kveld Stk 675,00 350,00 1 025,00 1 281,25
Skyss natt Stk 900,00 350,00 1 250,00 1 562,5
Skyss helg Stk 900,00 350,00 1 250,00 1 562,5

Skyss til kjæle- og hobbydyr Enhet Honorar eks. mva Utstyr eks. mva Totalt eks. mva Totalt inkl. mva
Minstepris (Under 18 km t/rt på dagtid) Stk 450 350,00 800 1 000,00
Skyss pr. km dagtid Km 18,00 8,00 26 32,5
Skyss pr. km kveld Km 25,00 8,00 33,00 41,25
Skyss - natt og helg Km 33,00 8,00 41,00 50,25

Logg inn